TIN TỨC

Top 20 Quốc gia có nhiều người dùng Internet nhất Thế giới

Thứ ba | 13.08.2013 | 22:12

Quý I 2012: Việt Nam nằm trong Top 20 Quốc gia có nhiều người dùng Internet nhất Thế giới

Thống kế từ Internet World Stats cho biết ở Quý I 2012 Việt Nam vẫn tiếp tục trụ lại Top 20 Quốc gia có lượng người dùng Internet nhiều nhất Thế giới. Cụ thể chúng ta có 30.465.742 người sử dụng Internet, chiếm 34,1% dân số và đứng vị trí 18 thế giới. Sau đây là một số thống kê chi tiết khác:

  • Có tổng cộng 2,28 tỉ người sử dụng Internet trên toàn thế giới.
  • Top 20 quốc gia có tổng cộng 1,7 tỉ người sử dụng Internet, chiếm 75% người dùng Internet toàn thế giới.
  • Ấn Độ tuy xếp thứ 3 thế giới nhưng tỉ lệ người dùng Internet chỉ chiếm 10,5% dân số.
  • Trung Quốc gần như không có đối thủ ở mọi thông số, lượng người dùng Internet của họ là 513.100.000 – gấp đôi Mỹ (nước đứng thứ 2). Đóng góp 22,5% lượng người sử dụng Internet trên toàn thế giới
  • Trong số 20 quốc gia trong Top, các quốc gia có tỉ lệ người dùng Internet so với dân số đạt mức cao bao gồm: Anh 84,1%; Đức, Hàn Quốc 82,7%; Nhật 80%.
  • Nigeria là quốc gia Châu Phi duy nhất có mặc trong Top 20 với 45.039.711 người dùng Internet – chiếm 26,5% dân số, đứng thứ 11 thế giới.
  • Tham khảo chi tiết tại đây