Chứng thư số website SSL

SSL PERSONAL

Mô tả tính năng 1 năm 2 năm 3 năm

+ Bảo vệ các dữ liệu quan trọng được truyền tải qua mạng internet, mạng nội bộ hay mạng bên ngoài.
+ Sử dụng cho 1 domain
+ Đối tượng sử dụng: Web site của cá nhân, cơ quan tổ chức

2,000,000đ
3,400,000đ
4,800,000đ

SSL BASIC

Mô tả tính năng 1 năm 2 năm 3 năm

+ Bảo vệ các dữ liệu quan trọng được truyền tải qua mạng internet, mạng nội bộ hay mạng bên ngoài.
+ Sử dụng cho tối đa 5 domain khác nhau
+ Đối tượng sử dụng: Web site của cá nhân, cơ quan tổ chức

3,000,000đ
5,000,000đ
7,000,000đ

SSL PRO 

Mô tả tính năng 1 năm 2 năm 3 năm

+ Bảo vệ các dữ liệu quan trọng được truyền tải qua mạng internet, mạng nội bộ hay mạng bên ngoài.
+ Sử dụng cho 1 domain và các tên miền con (không giới hạn số lượng tên miền con)
+ Đối tượng sử dụng: Web site của cá nhân, cơ quan tổ chức

4,000,000đ
6,000,000đ
9,600,000đ

SSL DEVICE 

Mô tả tính năng 1 năm 2 năm 3 năm

+ Sử dụng cho các server ký tự động cho các giao dịch điện tử
+ Đối tượng sử dụng: Thiết bị HSM

(Tùy vào mức độ giao dịch mà giá cũng khác nhau)

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ

Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

==================================

TRUNG TÂM DỊCH VỤ GTGT VDC ONLINE HCM:

Đinh Thanh Tùng
Team Leader IDC – VDC Online HCM

Mobile: 091. 445. 7379

Sky: tunghoituso | Yahoo : tunghoituso 
Email: tung@vdc.com.vn  |  tunghoituso@gmail.com
Website: www.hoituso.vn

Fan Page: https://www.facebook.com/hoituso.vn

Add: Lầu 2, Số 205B Hoàng Hoa Thám – Phường 6 – Quận. Bình Thạnh – TP.HCM